TESTING

מדעי החברה והרוח

מדעי החברה והרוח
תתי תחומים: גיאוגרפיה ולימודי סביבה ישראל והמזרח התיכון כלכלה ומנהל עסקים מדעי ההתנהגות מדעי המדינה מקרא סוציולוגיה ספרות ולשון עברית עבודה סוציאלית פסיכולוגיה שונות

להלן מסלולי לימודים בתחום מדעי החברה והרוח

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: אוניברסיטת חיפה, מכללת רמת גן, מכללת רחובות, המכללה האקדמית בנתניה, המרכז ללימודים אקדמיים, המרכז האקדמי כרמל והמרכז האונ' אריאל.

גיאוגרפיה ולימודי סביבה
ישראל והמזרח התיכון
כלכלה ומנהל עסקים
מדעי ההתנהגות
מדעי המדינה
מקרא
סוציולוגיה
ספרות ולשון עברית
עבודה סוציאלית
פסיכולוגיה
שונות