TESTING

ניהול, בכירים

ניהול, בכירים
תתי תחומים: לוגיסטיקה משאבי אנוש משרד ומזכירות שונות תואר ראשון

להלן מסלולי לימודים בתחום ניהול, בכירים

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת רמת - גן, מכללת רחובות, מכללת האברד למנהל, בית הספר להצלחה בעבודה, מכללת אפקה, המרכז האקדמי כרמל, הטכניון - לימודי המשך, מכללת פאר, רשת עתיד ואוניברסיטת חיפה.

לוגיסטיקה
משאבי אנוש
משרד ומזכירות
שונות
תואר ראשון