TESTING

מחשבים: רשתות

מחשבים: רשתות
תתי תחומים: אבטחת מידע ניהול רשתות שונות תחזוקת מחשבים ורשתות

להלן מסלולי לימודים בתחום מחשבים: רשתות

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת רמת - גן, ג'ון ברייס הדרכה, מכללת הי-טק, HackerU, מכללת סלע, מכללת רמת - גן, רשת עתיד, הטכניון - לימודי המשך, המרכז האונ' אריאל ומכללת נס.

אבטחת מידע
ניהול רשתות
שונות
תחזוקת מחשבים ורשתות