TESTING

אוניברסיטת חיפה - קורסים

פרופיל מוסד הלימוד
אודות האוניברסיטה:
קמפוס אוניברסיטת חיפה משתרע על רכס הכרמל, בגבולה הדרומי - מזרחי של העיר חיפה ומוקף כולו בפארק הכרמל. האוניברסיטה הוקמה בשנת 1963 בחסות משותפת של האוניברסיטה העברית בירושלים ועיריית חיפה. בשנת 1972 זכתה האוניברסיטה להכרה אקדמית מטעם המועצה להשכלה גבוהה.


המחקר המדעי:
המחקר המדעי באוניברסיטה מתרכז במרכזים ומכונים בנושאים ותחומים מגוונים ובהם: חקר לחץ פסיכולוגי; עיבוד מידע וקבלת החלטות ; אבולוציה; חקר השואה; לימודי - ים; משאבי טבע וסביבה ;חקר הספנות והתעופה; המרכז היהודי- ערבי; מוסד הרצל לחקר הציונות וישראל ;חקר חברה משפט ופשיעה, חקר צליינות, תיירות ונופש, המרכז הבין תחומי לחקר רגשות, המרכז הבין תחומי לחקר המח וההתנהגות; המרכז ללימודי דמוקרטיה ; המרכז למשפט וטכנולוגיה; המרכז לחקר החינוך לשלום והמרכז לחקר ביטחון לאומי וגיאו-אסטרטגיה. חברת IBM הקימה את מעבדת המחקר הגדולה ביותר שלה מחוץ לארה"ב בקמפוס האוניברסיטה.

מעורבות בקהילה:
מעורבותה של האוניברסיטה בקרב הקהילה באה לידי ביטוי בדרכים רבות. בצד פיתוח מצוינות מסייעת האוניברסיטה לתלמידים רבים להגיע להשכלה גבוהה באמצעות היחידה הקדם אקדמית ומסייעת לסטודנטים רבים להתגבר על משוכות כלכליות באמצעות היחידה למעורבות חברתית. היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ מקיימת תכניות לימודים מיוחדות למינהלים בתחומים שונים, לבעלי מקצועות מגוונים ומאפשרת השתלמויות מקצועיות לכ - 5000 איש.


המשכן לאמנויות:
המשכן החדש לאמנויות, מרכז אקדמי ללימודי אמנויות, שתוכנן ע"י האדריכל חיים קהת, משתרע על שטח של כ – 7800 מ"ר בארבע קומות. תכניות הלימודים במשכן מבוססות על שיתופי פעולה, לימודים תיאורטיים ויצירה משותפת ומקבילה בין שלושת תחומי ההתמחות של החוגים אמנות, תיאטרון ומוסיקה. חללי העבודה במשכן תוכננו באופן ייעודי ופרטני על מנת לתת תנאי עבודה אופטימאליים לסטודנטים ולמימוש תכניות הלימודים הייחודיות של תחומי ההתמחות בחוגים אלה. מעבדות העבודה, חדרי הסטודיו וכתות הלימוד הם מהמשוכללים והמאובזרים בארץ. המשכן נבנה מכספי תרומה של קרן הכט ונקרא על שמו של ד"ר ראובן הכט ז"ל.


חדש באוניברסיטת חיפה:
תוכנה לחישוב עדכני של סיכויי הקבלה לתואר ראשון
אוניברסיטת חיפה מציעה שירות חדש למועמדים – תוכנה לחישוב סיכויי קבלה לתואר ראשון שתחושב על פי דרישות הקבלה העדכניים לשנה זו. המשמעות היא שהמועמדים יוכלו לחשב בצורה מדויקת יותר את סיכויי הקבלה שלהם.


קרא עוד
חינוך והוראה
תתי תחומים: שונות תואר ראשון תואר שני

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום חינוך והוראה

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום חינוך והוראה

שונות
תואר ראשון
תואר שני
מחשבים: תוכנה
תתי תחומים: מדעי המחשב ניתוח מערכות

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום מחשבים: תוכנה

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום מחשבים: תוכנה

מדעי המחשב
ניתוח מערכות
לימוד שפות

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום לימוד שפות

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום לימוד שפות

מכינה, בגרויות

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום מכינה, בגרויות

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום מכינה, בגרויות

מדעי החברה והרוח
תתי תחומים: גיאוגרפיה ולימודי סביבה ישראל והמזרח התיכון כלכלה ומנהל עסקים מדעי המדינה מקרא סוציולוגיה ספרות ולשון עברית עבודה סוציאלית פסיכולוגיה שונות

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום מדעי החברה והרוח

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום מדעי החברה והרוח

גיאוגרפיה ולימודי סביבה
ישראל והמזרח התיכון
כלכלה ומנהל עסקים
מדעי המדינה
מקרא
סוציולוגיה
ספרות ולשון עברית
עבודה סוציאלית
פסיכולוגיה
שונות
מנהל עסקים
תתי תחומים: ניהול שונות

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום מנהל עסקים

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום מנהל עסקים

ניהול
שונות
תקשורת
תתי תחומים: הפרעות בתקשורת תואר ראשון בתקשורת תואר שני בתקשורת

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום תקשורת

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום תקשורת

הפרעות בתקשורת
תואר ראשון בתקשורת
תואר שני בתקשורת
משפטים, גישור

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום משפטים, גישור

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום משפטים, גישור

אמנות

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום אמנות

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום אמנות

מיוחדים

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום מיוחדים

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום מיוחדים

ניהול, בכירים
תתי תחומים: שונות

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום ניהול, בכירים

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום ניהול, בכירים

שונות
הורות ומשפחה

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום הורות ומשפחה

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום הורות ומשפחה

מקצועות הבריאות

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום מקצועות הבריאות

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום מקצועות הבריאות

מדעים מדויקים
תתי תחומים: תואר ראשון תואר שני

מסלולי אוניברסיטת חיפה בתחום מדעים מדויקים

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של אוניברסיטת חיפה בתחום מדעים מדויקים

תואר ראשון
תואר שני