TESTING

הקריה האקדמית אונו - קורסים

פרופיל מוסד הלימוד
הקריה האקדמית פועלת מזה אחת עשרה שנים כמוסד פרטי להשכלה גבוהה.
הקריה הציבה לעצמה שתי מטרות עיקריות:

» פיתוח ולימוד תכניות אקדמיות יישומיות, שתאפשרנה לבוגריה להשתלב באופן ישיר בשוק העבודה, כל זאת תוך שמירה על רמה אקדמית ואיכות הוראה מהמעלה הראשונה.

» הצבת הבעיות החברתיות במדינת ישראל בראש סדר העדיפויות של הקריה האקדמית, תוך מתן פתרונות לאוכלוסיות שונות שיאפשרו להן נגישות ללימודים אקדמים גבוהים ונטילת חלק פעיל כתוצאה מהלימודים האקדמיים, בשוק העבודה הישראלי.

במסגרת זו פותחו מסלולי לימוד למצויינים שבמצויינים שיאפשרו להם למצות את יכולותיהם ולהקדיש זמנם ללימודים רב תחומיים ביותר מפקולטה אחת, על-פי בחירתם.

בתוך כך גאה הקריה האקדמית אונו להיות המוסד להשכלה גבוהה היחיד במדינת ישראל, אשר הכניס בתכנית הלימודים אלו, 4 שעות אקדמיות של מחויבויות לקהילה.
אנו רואים במחויבות האישית מסר חינוכי ממדרגה עליונה, אשר יביא להכרת הסטודנטים בתפיסת עולמה של הקריה האקדמית אונו.
חלק בלתי נפרד בהכשרת עורך הדין, רואה החשבון ואיש העסקים לעתיד הינו פיתוח רגישות חברתית וערנות לצרכי הקהילה בה הוא נמצא.

בשנת הלימודים תש"ע נציע בקמפוסים של הקריה האקדמית אונו לימודים לתואר ראשון במשפטים, לתואר ראשון במנהל עסקים ולתואר שני במנהל עסקים m.b.a במגוון התמחויות: שיווק ופרסום, ניהול איכות הסביבה, מימון ושוק ההון, חשבונאות, יזמות טכנולוגית ומערכות מידע, ייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש.
קרא עוד
מנהל עסקים
תתי תחומים: תואר ראשון תואר שני

מסלולי הקריה האקדמית אונו בתחום מנהל עסקים

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של הקריה האקדמית אונו בתחום מנהל עסקים

תואר ראשון
תואר שני
תקשורת
תתי תחומים: הפרעות בתקשורת

מסלולי הקריה האקדמית אונו בתחום תקשורת

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של הקריה האקדמית אונו בתחום תקשורת

הפרעות בתקשורת
משפטים, גישור

מסלולי הקריה האקדמית אונו בתחום משפטים, גישור

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של הקריה האקדמית אונו בתחום משפטים, גישור

מקצועות הבריאות

מסלולי הקריה האקדמית אונו בתחום מקצועות הבריאות

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של הקריה האקדמית אונו בתחום מקצועות הבריאות